Beskärning

Det finns många olika beskärningstyper; underhållsbeskärning, kronreducering, urglesningsbeskärning, säkerhetsbeskärning m.m. Vi hjälper dig gärna att komma fram till vilken beskärning som är lämplig på just ert träd.

Uppbyggnadsbeskärning

Pågår upp till 5 år efter nyplantering eller efter en kraftig föryngringsbeskärning. Målet är att redan från start bygga upp en stabil stam och krona som har balans med omgivningen.

Underhållsbeskärning

Bortgallring av tätsittande och felväxande grenar. Döda och skadade grenar tas bort, gamla sårytor renskärs och stamskott beskärs bort.

Kronreducering

Kronans topp samt omfång inkortas till lämplig frisk sidogren. Stor hänsyn tas till trädets bladmassa och specifika art. En lämplig beskärningstyp tillsammans med Urglesningsbeskärning för de som strävar efter mer ljusinsläpp på sin tomt.

Utrymmesbeskärning

Partiell kronreducering där delar av kronan beskärs för att undvika konflikt med föremål, te.x tak, lyktstolpe m.m.

Säkerhetsbeskärning

Beskärning med syfte att minska risknivån för trädets närmiljö till en godtagbar risk.

Avlastningsbeskärning

Beskärning av hela eller delar av kronan för att förebygga stam- eller grenbrott.

Fruktträdsbeskärning

Fruktträden beskärs för att på bästa sätt främja fruktsättning eller sänka stressnivån från tidigare beskärning. Rätt beskärningstid för respektive fruktträd!

Urglesningsbeskärning

Trädkronan glesas ur för att få en luftigare krona, mer ljusinsläpp, mer utsikt eller för att minska vindfånget i kronan.

Formbeskärning

Används för att bibehålla exempelvis en klot eller pyramidform och innebär att man kortar in årsskotten intill lämplig knopp och med fokus på formen.

För mer information samt om du behöver hjälp med dina träd är du alltid välkommen att kontakta oss på Yggdrasil - alltid kostnadsfri offert.

Din certifierade arborist & trädkonsult i Skåne.

Helsingborg • Lund • Malmö

Box 26, 246 21 Löddeköpinge
042-14 16 93 • 040-15 36 93

info@ygts.se

© Yggdrasil Trädservice AB
Hemsida: Publiciteta&Co